Programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzēji

11.07.2019 16:57
Izdrukāt:

 

Lēmums Nr.130 (17.08.2017)

Par televīzijas programmas "REN TV International" izslēgšanu no Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu saraksta

Lēmums Nr.27 (05.02.2015)

Par elektronisko sakaru komersantu - kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēju pārbaudes kārtības apstiprināšanu

Lēmums Nr.231 (27.11.2014)

Par darbības pamatnosacījumu veidlapas apstiprināšanu (WORD formātā)

Lēmums Nr.95 (03.04.2014)

Par programmas "Rossija RTR" retranslācijas ierobežošanu Latvijas teritorijā

Lēmums Nr.5 (10.01.2013)

Par grozījumiem normatīvajā aktā "Kārtība, kādā tiek izsniegtas retranslācijas atļaujas kabeļtelevīzijām"

Lēmums Nr.140 (08.11.2012)

Par televīzijas programmu "RTR Planeta"

Lēmums Nr.186 (25.11.2010)

Par elektronisko plašsaziņas līdzekļu reģistrāciju pakalpojumu pēc pieprasījumu sniegšanai